Persoonlijkheidskenmerken; wie ben jij?

Wie jij in grote lijnen bent als persoon wordt ook wel omschreven als persoonlijkheidskenmerken. Dit zijn kenmerken die over tijd als stabiel worden gezien. Dat dit betekent tegelijkertijd dat er weinig verandering in plaats vindt, en dat ze ook moeilijk veranderbaar zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld gedrag of vaardigheden, welke deels beïnvloed worden door je persoonlijkheid.

The big five

Om het een beetje overzichtelijk te maken is er een onderverdeling gemaakt door het maken de Big Five. Hier vallen de volgende kenmerken onder:

  • Extraversie (tegenover introversie)
  • Vriendelijkheid (tegenover vijandigheid)
  • Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie)
  • Emotionele stabiliteit (tegenover Neuroticisme)
  • Openheid voor Ervaringen/Intellect  autonoom/Creativiteit

Persoonlijkheidskenmerken die hier mee verband houden zijn de volgende:

Extraversie Spontaan Gesloten
Lawaaierig Gereserveerd
Spraakzaam Individualistisch
Vriendelijkheid Hartelijk Bazig
Mild Dominant
Tolerant Veeleisend
Zorgvuldigheid IJverig Ongedisciplineerd
Voorzichtig Gemakzuchtig
Plichtsgetrouw Chaotisch
Emotionele stabiliteit Zeker Teder
Beheerst Lichtgeraakt
Gevoelloos Paniekerig
Intellectuele autonomie Origineel Behoudend
Onafhankelijk Volgzaam
Rebels Onkritisch

Geen reactie's

Geef een reactie