wat is talent

Tijdens de zoektocht naar een baan die aansluit bij jou als persoon, met al jouw eigenschappen, kwaliteiten en behoeften, kunnen er veel vragen op je af komen. Wat voor soort functie ga ik doen? Bij welke organisatie? Hoeveel wil ik verdienen? Hoelang wil ik maximaal reizen? Wat voor collega’s zou ik graag om me heen hebben? Noem maar op. Omdat veel factoren invloed kunnen hebben op jouw keuze kan het handig zijn om wat prioriteiten te stellen in wat nu eigenlijk het zwaarst weegt in een keuze voor het vervolg van je loopbaan. Zo blijkt vaak dat het vooral aantrekkelijk is om functie te gaan uitoefenen die aansluit bij jouw talenten, en waar je je bezig houdt met activiteiten die je leuk vindt, of waar je anderszins waarde aan hecht. Vaak gaat waar je goed in bent samen met wat je leuk vindt. En daarom probeer ik in dit artikel antwoord te geven op de vraag; Wat is talent?

Ergens talent voor hebben; wat betekent dat eigenlijk?

Bij het begrip talent gaat het om de aanleg om iets onder de knie te krijgen. Het is een aangeboren vermogen om op bepaalde vlakken iets heel goed te kunnen (leren). Talent hebben betekent dus niet dat je iets in 1 keer heel goed kan. Het betekent dat je snel leert, en het vermogen hebt om het heel goed te (gaan) kunnen. Met talent alleen ben je er dus nog niet, maar zonder talent wordt het lastig om ergens heel goed in te worden of je te kunnen onderscheiden.

Het verschil met bijvoorbeeld vaardigheden is dat deze aangeleerd zijn. Snel kunnen typen is daar een voorbeeld van, of handig zijn met het maken van presentaties. Dit kun je leren, als je hier talent voor heb kun je er in uitblinken. Ergens in uitblinken neemt met zich mee dat je ergens heel goed in bent, wanneer je je vergelijkt met een ander. Het is dus zeker niet zo dat elk mens over een breed assortiment aan talenten beschikt.

Je kunt jezelf het best vergelijken met jezelf. Dat betekent dat je gaat onderzoeken wat jou het makkelijkst af gaat, waar jij het meest aanleg voor hebt kijkend naar alles wat je doet of gedaan hebt. Om vervolgens te bekijken wat je graag zou willen ontwikkelen of waar je het meest plezier/voldoening uit haalt. Want om talent tot volle bloei te laten komen is ontwikkeling nodig.

Voorbeelden van Talenten

Talenten kun je onderverdelen in verschillende gebieden. De meest voor de hand liggende zijn:

  • Fysiek (motorisch)
  • Mentaal (intellectueel)
  • Sociaal
  • Creativiteit

 

Fysiek Talent
Een voorbeeld van een fysiek talent is een goede oog-hand coördinatie, dit kun je terug zien in sporten waarbij je een bal moet gooien of vangen, of zoals bij tennis, volleybal of honkbal tegen een bal moet slaan. Een ander fysiek talent is uithoudingsvermogen, dat betekent dat je in staat om langere tijd achter elkaar een bepaalde inspanning te leveren.

Mentaal Talent
Een puur mentaal talent is het leggen van verbanden, ook wel analytisch vermogen genoemd. Mensen met dit talent zijn in staan om snel oorzaak en gevolg te herkennen, en om hoofd en bijzaken te onderscheiden. Een ander mentaal talent is het verwerken, opslaan en reproduceren van informatie. Dit talent hangt veel samen met het geheugen.

Sociaal talent
Empatisch vermogen is een voorbeeld van een sociaal talent. Mensen met dit talent zijn makkelijker dan anderen in staat om aan te voelen wat een ander voelt en nodig heeft. Het hebben van empatisch vermogen leidt er ook vaak toe dat een ander zich op zijn gemak voelt.

Creativiteit
Vaak denken we bij creativiteit aan het maken van dingen met onze handen. Toch gaat creativiteit veel verder dan dat. Het gaat bijvoorbeeld ook om het bedenken van oplossingen voor problemen, om een soort handigheid in het omgaan met wat zich aandient. Creativiteit is in dat opzicht ook het passend maken van iets. Dat iets kan het inbouwen van een nieuwe keuken zijn, maar ook het maken van een beeld van was in precies de goede verhoudingen.

Talent en je loopbaan

Tegenover salaris staat een prestatie. Deze prestatie is arbeid. Wanneer je tijdens je werk gebruik maakt van je talenten, en deze kunt ontwikkelen, dan wordt jouw prestatie steeds meer waard. Dat betekent dat wat je er voor terug kan krijgen ook groter kan worden. Dit kan salaris zijn, maar ook een promotie, nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, noem maar op. Misschien nog belangrijker is dat wanneer je werkt vanuit je talent, je meer plezier kan beleven aan je werk. Iets wat je goed kan is vaak ook iets wat je leuker vindt om te doen. De hierboven beschreven talenten staan niet los van elkaar. Talenten zijn vaak een samenspel van zowel fysieke, mentale, sociale en creatieve factoren. Ook motivatie en persoonlijkheid spelen hierin een belangrijke rol.

Ontdek je talent!

Om meer inzicht te krijgen in wat jouw talenten zijn en hoe je deze terug kan vinden in bepaalde beroepen en functies vind je in het artikel Ontdek je talent een oefening en voorbeelden van veel verschillende talenten.

 

Voorbeelden-van-competenties

Voorbeelden competenties

Voorbeelden van veelgevraagde competenties AanpassingsvermogenDe mate waarin iemand blijft functioneren onder veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of mensen. De bereidheid om zich te voegen naar

Lees verder »