persoonlijkheid kenmerken big five

Wie jij in grote lijnen bent als persoon wordt ook wel omschreven als persoonlijkheidskenmerken. Dit zijn kenmerken die over tijd als stabiel worden gezien. Dat dit betekent tegelijkertijd dat er weinig verandering in plaats vindt, en dat ze ook moeilijk veranderbaar zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld gedrag of vaardigheden, welke deels beïnvloed worden door je persoonlijkheid.

The big five

Om het een beetje overzichtelijk te maken is er een onderverdeling gemaakt door het maken de Big Five. Hier vallen de volgende kenmerken onder:

  • Extraversie (tegenover introversie)
  • Vriendelijkheid (tegenover vijandigheid)
  • Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie)
  • Emotionele stabiliteit (tegenover Neuroticisme)
  • Openheid voor Ervaringen/Intellect  autonoom/Creativiteit

 

Persoonlijkheidskenmerken die hier mee verband houden zijn de volgende:

ExtraversieSpontaanGesloten
 LawaaierigGereserveerd
 SpraakzaamIndividualistisch
VriendelijkheidHartelijkBazig
 MildDominant
 TolerantVeeleisend
ZorgvuldigheidIJverigOngedisciplineerd
 VoorzichtigGemakzuchtig
 PlichtsgetrouwChaotisch
Emotionele stabiliteitZekerTeder
 BeheerstLichtgeraakt
 GevoelloosPaniekerig
Intellectuele autonomieOrigineelBehoudend
 OnafhankelijkVolgzaam
 RebelsOnkritisch
wat-wil-ik-loopbaancoach

Wat wil ik?

Als je niet weet wat je wilt, dan is de eerste stap meer zelfkennis verzamelen. Want als je niet weet wat je zoekt, zal je het niet vinden. In dit artikel een stappenplan om over jezelf te weten te komen wat nodig is om de baan te vinden die bij je past.

Lees verder »
kansen-op-de-arbeidsmarkt

Waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt?

De kansen op de arbeidsmarkt zijn steeds aan verandering onderhevig. Hier volgt een kort overzicht van aan welke beroepen, in welke sectoren de grootste behoefte is. En juist waar de effecten van bijvoorbeeld de coronacrisis het hardst gevoeld worden.

Lees verder »
meer plezier in je werk

Plezier in je werk

Er zijn veel redenen om het niet naar je zin te hebben op je werk. Maar dus ook veel mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen. In dit artikel worden de belangrijkste ingrediënten besproken om meer plezier in je werk te krijgen.

Lees verder »