persoonlijkheid kenmerken big five

Wie jij in grote lijnen bent als persoon wordt ook wel omschreven als persoonlijkheidskenmerken. Dit zijn kenmerken die over tijd als stabiel worden gezien. Dat dit betekent tegelijkertijd dat er weinig verandering in plaats vindt, en dat ze ook moeilijk veranderbaar zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld gedrag of vaardigheden, welke deels beïnvloed worden door je persoonlijkheid.

The big five

Om het een beetje overzichtelijk te maken is er een onderverdeling gemaakt door het maken de Big Five. Hier vallen de volgende kenmerken onder:

  • Extraversie (tegenover introversie)
  • Vriendelijkheid (tegenover vijandigheid)
  • Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie)
  • Emotionele stabiliteit (tegenover Neuroticisme)
  • Openheid voor Ervaringen/Intellect  autonoom/Creativiteit

 

Persoonlijkheidskenmerken die hier mee verband houden zijn de volgende:

ExtraversieSpontaanGesloten
 LawaaierigGereserveerd
 SpraakzaamIndividualistisch
VriendelijkheidHartelijkBazig
 MildDominant
 TolerantVeeleisend
ZorgvuldigheidIJverigOngedisciplineerd
 VoorzichtigGemakzuchtig
 PlichtsgetrouwChaotisch
Emotionele stabiliteitZekerTeder
 BeheerstLichtgeraakt
 GevoelloosPaniekerig
Intellectuele autonomieOrigineelBehoudend
 OnafhankelijkVolgzaam
 RebelsOnkritisch
Voorbeelden-van-competenties

Voorbeelden competenties

Voorbeelden van veelgevraagde competenties AanpassingsvermogenDe mate waarin iemand blijft functioneren onder veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of mensen. De bereidheid om zich te voegen naar

Lees verder »