persoonlijkheid wie ben ik

Wie ben ik? is één van de meest existentiële vragen die je jezelf kunt stellen. Naast ‘Waarom zijn we hier?’ natuurlijk. Wat het zoeken naar antwoorden op deze vraag ook zo interessant maakt is de vraag of wie we zijn aangeleerd is, of dat we zo geboren zijn. Ik vermoed een combinatie van beide. Een antwoord vinden op de vraag ‘Wie ben ik?’ is geen eenvoudige opgave. Mede omdat we in verschillende situaties andere dingen van onszelf laten zien; in de ene situatie zijn we bijvoorbeeld meer extravert, in de andere zijn we meer introvert. Daarnaast veranderen onze behoeften ook van tijd tot tijd en kunnen de vragen waarop je eerder dacht een antwoord gevonden te hebben opnieuw opdoemen.

Onze persoonlijkheid, behoeften, kernkwaliteiten en intelligentie maken allen onderdeel uit van wie we zijn. Om het belang te kennen van het vinden van een antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ in relatie tot de loopbaan, is het goed om te weten wat deze begrippen nu precies betekenen.

Persoonlijkheid

Onze persoonlijkheid bestaat uit een reeks kenmerken/eigenschappen die over tijd min of meer stabiel zijn. Ook al kunnen verschillende situaties ander gedrag bij ons uitlokken, over het geheel genomen zullen onze persoonlijke eigenschappen in diverse situaties vaak hetzelfde zijn. Een ander kenmerk van onze persoonlijkheid is dat deze na een bepaalde leeftijd (sommigen beweren 18 jaar, anderen 30) nauwelijks nog veranderlijk is. Een voorbeeld hiervan is onze openheid, of onze emotionele stabiliteit. Ook al hangt openheid en emotionele stabiliteit veel samen met zelfvertrouwen en eigenwaarde, en zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde zeker te beïnvloeden, zal iemand die niet open of emotioneel stabiel is nooit ontzettend open en stabiel worden. Misschien wel wat opener of stabieler.

Behoeften

Als het gaat om onze behoeften zijn deze over langere tijd vaak hetzelfde. De behoefte aan zekerheid is daar een voorbeeld van. Toch kunnen verschillende levensfasen voor andere behoeften zorgen. Zo is er vaak in de jongere jaren van het werkende leven de behoefte aan erkenning, waar er in latere fases meer behoefte aan zingeving kan ontstaan.

Kernkwaliteiten

Onze kernkwaliteiten zijn die kwaliteiten die nauw verbonden zijn met wie we zijn als persoon. Iemand die open is weet vaak makkelijker het vertrouwen te wekken van de ander. Iemand die dominant is zul je eerder terugvinden in een leidinggevende functie.

Intelligentie

Intelligentie is ook een min of meer vaststaand gegeven. Er zijn natuurlijk diverse vormen van intelligentie, maar in dit verband wordt gedoeld op het verwerven, verwerken en opslaan van informatie.

Wie ben ik? en je loopbaan

Vaak voel je jezelf verbonden met gelijkgestemden. Mensen met gemeenschappelijke interesses delen vaak ook dezelfde persoonlijke eigenschappen. In het werk speelt de interactie met andere mensen een grote rol. Je hebt met je collega’s om te gaan, er zijn klanten, leveranciers en leidinggevenden. Het is daarom belangrijk om inzicht in jouw meest kenmerkende eigenschappen te hebben. Die informatie kan je helpen om een omgeving, cultuur, organisatie op te zoeken die nauw aansluit bij wie jij bent als persoon.
Omdat je in het leven verschillende rollen vervult, en bedrijven ook steeds meer uitgaan van rollen in plaats van wat de functieomschrijving op papier aangeeft, kan inzicht in jouw persoonlijke eigenschappen je helpen om te onderzoeken in welke rol jij het best tot je recht komt. Het onderzoeken van jouw persoonlijkheid, behoeften, kernkwaliteiten en intelligentie kan daar richting aan geven. Een voorbeeld van soorten rollen zijn de teamrollen van Belbin (specialist, uitvoerder, coördinator etc.). Naast persoonlijkheid worden ook competenties en voorkeuren meegenomen in deze rolverdeling.

Wie ben ik? en Psychologische testen

Om meer inzicht te krijgen in jouw meest kenmerkende persoonlijke eigenschappen zijn er naast oefeningen ook diverse wetenschappelijk onderbouwde testen die je zou kunnen doen. Dit soort testen zijn vaak gestructureerde vragenlijsten waarmee je jouw persoonlijkheid kunt vergelijken met die van anderen doordat het mogelijk is om normgroepen te selecteren. Voorbeelden van dit soort testen zijn persoonlijkheidstesten.

Met betrekking tot je loopbaan geeft inzicht in het ‘zijn’ de mogelijkheid een organisatie te zoeken die bij je past. Een organisatie waar hetzelfde type mensen werk als jijzelf. Ook kun je deze inzichten gebruiken om te onderzoeken in wat voor soort rol je het best functioneert. Als je jezelf zou moeten omschrijven, wat is dan het meest kenmerkende van het ‘jou-zijn’?.

 

wat is talent

Wat is talent?

Tijdens de zoektocht naar een baan die aansluit bij jou als persoon, met al jouw eigenschappen, kwaliteiten en behoeften, kunnen er veel vragen op je

Lees verder »