wat is mijn Talent

Werken wordt een stuk leuker als je gebruik kunt maken van je talenten. Toch is het soms niet duidelijk wat je talenten precies zijn. Dit komt mede omdat ze voor jou zelf vaak zo vanzelfsprekend zijn, zo vanzelfsprekend dat je je er niet eens zo bewust van bent. In het artikelen Wat is talent? heb je kunnen lezen dat de meeste talenten in vier gebieden vallen; fysieke talenten, mentale (intellectuele) talenten, sociale talenten en creatieve talenten. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende factoren, waarbij ook persoonlijkheid en motivatie een rol spelen. Om het één en ander iets concreter te maken volgen hier een aantal voorbeelden van talenten die onder te verdelen zijn in de bovenstaande categorieën.

Voorbeeld van talenten

 

Fysieke talenten

 • Lichaamsbeheersing (het vermogen om lichaam en geest te laten samen werken en bewegingen op een gecontroleerde/beheerste manier uit te voeren)
 • Expressie (het vermogen om uiting te geven aan gevoelens door middelen van gezichtsuitdrukkingen, houdingen en gebaren)
 • Uithoudingsvermogen (het vermogen om gedurende langere tijd inspanning te leveren)
 • Kracht
 • Balgevoel
 • Snelheid

Mentale (intellectuele) talenten

 • Focus (het vermogen om doelen te stellen en van daar uit acties/activiteiten te ontplooien)
 • Discipline ( het vermogen om structuur in activiteiten aan te brengen en zich daaraan te houden)
 • Strategisch denken ( het vermogen om verschillende scenario’s van oorzaak en gevolg relaties uit te werken en de waarde ervan in te schatten voor toekomstige activiteiten)
 • Probleem oplossend denken (het vermogen om bij problemen met onvolledige informatie toch vanuit verschillende perspectieven oplossingen te kunnen aandragen)
 • Creatief denken (het vermogen om buiten de bestaande kaders te treden om tot meer effectieve/wenselijke oplossingen te komen)
 • Conceptualiseren (het vermogen om een kader te scheppen waarin dingen begrijpelijk worden gemaakt)
 • Prestatiegericht denken (het vermogen om inzichtelijk te maken wat nodig is om ontwikkeling te beïnvloeden en deze ontwikkeling zo objectief mogelijk te beoordelen)
 

Sociale talenten

 • Empathie (het vermogen om aan te voelen wat een ander voelt en nodig heeft)
 • Overtuigingskracht (het vermogen om anderen te beïnvloeden en te overtuigen)
 • Moed (het vermogen om zich in moeilijke/onzekere situatie niet te laten leiden door angst)
 • Leidinggeven (het vermogen om sturing te geven aan anderen en zichzelf)
 • Samenwerken (het vermogen om zijn/haar taak en waarde in een team te begrijpen en zijn/haar eigenbelang ondergeschikt te laten zijn aan het teambelang)
 • Stimuleren (het vermogen om anderen te stimuleren/motiveren)
 

Creatieve talenten

 • Beeldend (het vermogen om beelden om te zetten in voorwerpen)
 • Improvisatie (het vermogen om zonder voorbereiding oplossingen te bedenken in uiteenlopende situaties)
 • Entertainment (het vermogen om anderen te vermaken)
 • Taalkundig (het vermogen om gedachten om te zetten in woorden op verschillende manieren in diverse situaties)
 

Motivationeel talent

 • Competitie (de drang om te winnen of succesvol te zijn ten opzichte van anderen)
 • Competentie (de drang om ergens heel goed in te willen zijn en zich zelf te willen verbeteren)
 • Overtuiging (de drang om het leven in te richten volgens bepaalde overtuigingen)
 • Visie (de gedrevenheid om het leven in te richten volgens een van te voren bepaald beeld over de toekomst)
 • Verlangen (het verlangen om waarde te vinden in erkenning, succes, onafhankelijkheid of risico) 
 
Competenties
Zoals gezegd zijn talenten vaak een samenspel van persoonlijkheid, motivatie en de bovenbeschreven soorten kwaliteiten. Wanneer je dit allemaal samenvoegt, zou je kunnen spreken van competenties. Hierbij is talent de aanleg en betekent competent dat er ontwikkeling in heeft plaatst gevonden. Omdat veel functies beschreven worden aan de hand van competenties, vind je hier een aantal voorbeelden van competenties die veelgevraagd zijn.

Talent en je loopbaan

Uiteindelijk gaat het er om om tijdens je werk gebruik te kunnen maken van je talenten. En daarvoor is het nodig om te weten wat jouw talenten zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Wat doe je graag op je werk of in je privéleven (hobby’s, sport, met vrienden bij elkaar komen etc.)?
 2. Als je kijkt naar alles wat je doet en kunt, waarvan kun je dan van jezelf zeggen dat je er goed in bent? Kijk hiervoor ook nog eens naar de bovenstaande omschrijvingen.
 3. Als je het een collega, vriend of partner zou vragen, wat zou die dan zeggen?
 4. Als je kijkt naar de antwoorden die je tot nu toe hebt gegeven, zie je dan een patroon? Komen bepaalde antwoorden vaker voor?
 5. Probeer nu eens een combinatie te maken tussen wat je leuk vindt om te doen en waarvan jezelf en anderen zeggen dat je er goed in bent.
 6. Waardoor denk je dat het komt dat je dat goed kunt?
 

Talent & Beroep

Wanneer je meer inzichten heb in je talent komt de vraag; in welke type functie, beroep of organisatie wordt er een beroep gedaan op deze talenten? Zie voor een voorbeeld van beroepen waarin de verschillende talenten terug komen het overzicht talent & beroep (verschijnt deze week).

Talent ontwikkel je met name door nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Op die manier kun je ook naar een baan kijken als een instrument om jouw talenten te ontwikkelen. Dit maakt het zoeken toch weer een stukje makkelijker.