Doorzettingsvermogen competentie

Doorzettingsvermogen is in veel functies een belangrijke competentie, het betekent vaak het verschil tussen succesvol zijn of niet. Doorzettingsvermogen betekent letterlijk; De mate waarin iemand zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezig kan houden. Ook bij tegenslag vasthouden aan een opvatting of plan tot het beoogde doel bereikt is.

Doorzettingsvermogen; gedrag, persoonlijkheid, kennis en vaardigheid

Zoals elke andere competentie valt ook doorzettingsvermogen in vier gebieden uiteen;

Competenties; de ingredienten

Wanneer je niet over veel doorzettingsvermogen beschikt, snel bij de pakken neer gaat zitten, dan kan dat komen door dat je moeilijkheden ervaart in 1 of meerdere van de bovenstaande gebieden. Voorbeelden hiervan zijn;

Kennis; kennis speelt bij de competentie doorzettingsvermogen een beperkte rol. Wanneer je over een bepaalde kennis moet beschikken om iets succesvol te kunnen afronden kan het wel zo zijn dat je voor de vraag komt te staan; wil ik de kennis vergaren die nodig is om succesvol te kunnen zijn? Je beslissing hierin zal echt meer af hangen van de onderstaande factoren.

Vaardigheden; wel of niet doorgaan heeft vaak te maken met het gevoel wat je hebt over de haalbaarheid van een bepaald doel. Geloof je er nog in dat je je doel kan bereiken? Voel je je voldoende gemotiveerd om door te gaan, wil je dit doel wel echt behalen? Veel zal afhangen van de vaardigheid om te onderzoeken wat de tegenslag heeft veroorzaakt. Heb je zelf iets gedaan waardoor het even minder gaat, of zijn er factoren van buitenaf die niet onder jou invloed stonden? Het frappante is vaak dat wanneer iemand opgeeft, toch vaak de schuld aan dingen buiten zichzelf geeft. Wanneer een beetje tegenwind veroorzaakt wordt door externe factoren, en niet zozeer door je eigen handelen, zou dat toch juist aanleiding kunnen zijn om de moed bijeen te rapen en weer door te gaan.

Gedrag; het tegenovergestelde van doorzetten is opgeven. Iemand die opgeeft zal eerder gaan zitten dan opstaan. Er wordt niet gezocht naar mogelijkheden en oplossingen, maar er wordt vooral geklaagd over problemen en pech. De passiviteit groeit, evenals de onvrede.

Persoonlijkheid; kijkend naar de Big Five persoonlijkheidskenmerken dan zullen vooral de mensen die laag scoren op zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit moeite hebben om door te zetten als het tegen zitten. Kenmerken die hier verband mee houden zijn Ongedisciplineerd, Gemakzuchtig, Lichtgeraakt en Paniekerig. Het gaat er hierbij vooral om dat tegenslagen iemand snel uit balans kunnen halen en dat het lastig blijkt om weer terug in balans te komen. Veel spelen negatieve gedachten en overtuigingen over zichzelf en de wereld om zich heen een rol. Persoonlijkheid speelt een grote rol bij doorzettingsvermogen en deze is dan ook moeilijk te beïnvloeden.

Het grootste probleem bij al dan niet doorzetten zijn vaak de gedachten/overtuigingen/verwachtingen van ons zelf. Halen we ons zelf naar beneden door negatief te denken, of zijn we in staat om onszelf te motiveren en te zoeken naar oplossingen?

Doorzettingsvermogen; wat ik kan doen om weer op te staan en door te gaan in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten?

  1. Onderzoek wanneer het even tegenzit waardoor dit is gekomen. Had je zelf iets anders kunnen doen, of is er sprake van overmacht?
  2. Ga eens terug naar wat je doel ook al weer was, wat wilde je bereiken? Wil je dit nog steeds?
  3. Bepaal welke consequenties deze tegenslag heeft voor de weg naar het bereiken van je doel. Moet je misschien je planning aanpassen en jezelf meer tijd geven? Dien je aandacht te besteden aan hoe je met tegenslagen omgaat?
  4. Formuleer je doel opnieuw en pas je actieplan aan.

Het gaat hierbij vooral om een zakelijke, rationele, benadering. Het zijn vaak de emoties die tegenslag met zich meebrengt die ons uit balans brengen. Het is dus zaak om te proberen zo objectief mogelijk naar de situatie te kijken. Het zou kunnen helpen om samen met een ander te reflecteren op wat er gebeurd is, om vervolgens te bepalen wat de consequenties voor de toekomst zijn.

Doorzettingsvermogen; TIPS

  1. Werk aan je zelfvertrouwen, hierdoor zul je sneller het gevoel krijgen dat je doelen haalbaar zijn. Het geeft je veerkracht.
  2. Verbeter je fysieke conditie. Ons gemoedstoestand gaat vaak hand in hand met onze fysieke toestand, ze hebben in ieder geval veel invloed op elkaar. Een betere conditie maakt je weerbaarder voor tegenslagen. Het is tegelijkertijd een goed manier om positieve stofjes aan te maken die de situatie er weer een stuk positiever uit laten zien.
  3. Ga terug naar je doel en vraag je af of je de moeite wil doen om dit te bereiken. Breng structuur aan in je actieplan en vier het succes, hoe klein het soms ook mag lijken.

De onderstaande PDCA cirkel kan je hierbij helpen.

Plan, do, check, act

CARRIÈRESWITCH maken

HULP BIJ CARRIÈRESWITCH

Ben je uitgekeken op je huidige werk, droom je al jaren van een compleet andere carrière, of heb je het idee dat het werk wat je nu doet niet helemaal bij je past? Dan is een carrièreswitch een goed idee!

Lees verder »