de star methode

De STAR methode is een methode waarmee je inzicht kunt krijgen in jouw sterke punten en je zwakkere punten. STAR staat voor:

 • Situatie
 • Taak
 • Aanpak
 • Resultaat


Het handige van de STAR methode is dat je op een gestructureerde manier onderzoekt wat je in een bepaalde situatie gedaan hebt waardoor je succesvol bent geweest. Je kunt ook een situatie nemen die minder succesvol is verlopen en onderzoeken wat jouw aanpak toen is geweest en op welke manier dit heeft bijdragen aan een minder gewenst resultaat. Dit kun je dan weer gebruiken om te leren van je ‘fouten’.

De STAR methode; hoe werkt dat?

Stap 1 De situatie

Wanneer je hebt besloten dat je de STAR methode gaat gebruiken om meer inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten is de 1e stap het bedenken van een situatie of prestatie waar je trots op bent. Een situatie of prestatie waar je met een goed gevoel op terug kijkt en waarvan jij vindt dat door jouw handelen een mooi resultaat is geboekt. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Het behalen van een diploma
 • Het helpen van een klant
 • Een moeilijke situatie op je werk waarbij het net zo goed fout had kunnen gaan
 • Een reis die je gemaakt hebt
 • Het bouwen van een huis
 • Het uitlopen van de halve marathon
 • Het repareren van een fiets
 • Het ingrijpen tijdens geweld op straat


Zoals je ziet, het kan van alles zijn, zowel op je werk als privé. Vaak is het zo dat iets wat je in je privéleven goed kan, ook beroepsmatig succesvol zou kunnen doen. Natuurlijk is er de Kok die thuis nooit kookt, maar dat is meer omdat hij er geen zin in heeft, dan dat hij dat niet kan. Bij deze 1e stap omschrijf je nauwkeurig wat er aan de hand was. Waar was je? Met wie? Welke uitdaging lag er voor je? Wat was het doel? Wat werd er van je verwacht? Schrijf het op.

Stap 2 De taak

De 2e stap vraagt je om jouw rol en taak te omschrijven. Was je in die situatie als medewerker, leidinggevende, vriend, ouder, adviseur, begeleider etc.? Wat was jouw taak? Welke verantwoordelijkheid had je? Waarom was jij de aangewezen persoon om in deze situatie tot handelen over te gaan?

Stap 3 De aanpak

Tijdens de 3e stap omschrijf je wat jouw aanpak geweest is om met de situatie om te gaan. Wat heb jij gedaan om zo goed mogelijk om te gaan met deze situatie? Heb je je goed voorbereid? Heb je een beroep gedaan op je doorzettingsvermogen? Omschrijf stap voor stap wat jij hebt gedaan en welke acties je hebt genomen? Waarom heb je dit zo gedaan?

Stap 4 Het resultaat

Bij stap 4 benoem je wat het resultaat van jouw aanpak is geweest. Wat is het gevolg geweest van de aanpak die je gebruikt hebt? Wat voor invloed heeft jouw handelen op de situatie gehad? Is het succesvol geweest? Wat was het resultaat?

Oorspronkelijk is dit de laatste stap van de STAR methode. Ik plak er graag nog een 5e stap aan vast. Dat is de R van reflectie. Door even stil te staan en terug te kijken op de voorgaande stappen kun je je nog bewuster worden van de kwaliteiten die jij hebt ingezet om de situatie tot een succes te maken.

Stap 5 De reflectie

Hoe kijk je terug op jouw handelen? Zou je het volgende keer weer zo doen? Wat heb je goed gedaan? Wat zou nog anders kunnen? Hoe zou je dan kunnen doen? Wat geldt er specifiek voor jou waardoor je de situatie tot een succes (wanneer het resultaat niet bevredigend was kun je succes hier vervangen door het tegenovergestelde hiervan) hebt weten te brengen?.

De STAR methode en je loopbaan

Inzicht in jouw kwaliteiten kan enorm richtinggevend zijn in jouw loopbaan. Je weet waar je sterke kanten liggen en waar je dus een meerwaarde kan zijn. Je weet nu ook waar je plezier aan kunt beleven. Het omgekeerde geldt wanneer je een situatie neemt die minder succesvol is verlopen. Je leert daaruit hoe het ook anders had gekund, of wat voor situaties je minder beter kunt vermijden. Daarnaast is de manier van structuur aanbrengen in jouw verhaal, het concreet kunnen benoemen van de stappen die je hebt gezet, de inbreng die je hebt gehad, heel erg handig om tijdens sollicitatiegesprekken toe te passen. Je hebt kant en klare voorbeelden wanneer de ander je vraagt: ‘Waar ben je goed in?’.

 

kansen-op-de-arbeidsmarkt

Waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt?

De kansen op de arbeidsmarkt zijn steeds aan verandering onderhevig. Hier volgt een kort overzicht van aan welke beroepen, in welke sectoren de grootste behoefte is. En juist waar de effecten van bijvoorbeeld de coronacrisis het hardst gevoeld worden.

Lees verder »
meer plezier in je werk

Plezier in je werk

Er zijn veel redenen om het niet naar je zin te hebben op je werk. Maar dus ook veel mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen. In dit artikel worden de belangrijkste ingrediënten besproken om meer plezier in je werk te krijgen.

Lees verder »
CARRIÈRESWITCH maken

HULP BIJ CARRIÈRESWITCH

Ben je uitgekeken op je huidige werk, droom je al jaren van een compleet andere carrière, of heb je het idee dat het werk wat je nu doet niet helemaal bij je past? Dan is een carrièreswitch een goed idee!

Lees verder »