Besluitvaardigheid competentie

Besluitvaardigheid is in veel functies een belangrijke competentie. Besluitvaardigheid betekent letterlijk; De mate waarin iemand beslissingen of actie durft te nemen, ook bij onvolledige kennis van de gevolgen van alle alternatieven, of bij sterk conflicterende belangen.

Besluitvaardigheid; wat er moeilijk kan zijn aan het maken van beslissingen

Zoals elke andere competentie valt ook besluitvaardigheid in vier gebieden uiteen;

 Competenties; de ingredienten

Wanneer je niet zo besluitvaardig bent, moeilijk beslissingen kunt nemen, dan kan dat komen door dat je moeilijkheden ervaart in 1 of meerdere van de bovenstaande gebieden. Voorbeelden hiervan zijn;

Kennis; je hebt onvoldoende informatie om de verschillende alternatieven tegen elkaar af te kunnen wegen.

Vaardigheden; je hebt voldoende informatie, maar kan die niet op waarde schatten. Je hebt moeite om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en kan zodoende niet aanvoelen wat nu echt het belangrijkst voor je is.

Gedrag; je hebt voldoende informatie, je weet wat je het liefst zou doen, maar toch maak je geen keuze. Je gelooft dat misschien wel dat je een betere beslissing kunt nemen als je nog meer informatie verzamelt. Eigenlijk wil je alles zeker weten voordat je kiest, terwijl dat niet mogelijk is. Vaak springen er denkbeeldige beren op de weg waardoor je twijfelt of wat je wilt wel haalbaar is. Doordat er een verminderd contact is met de eigen binnenwereld ontbreekt een overtuigend gevoel. Dit leidt tot het uitstellen (afstellen) van je beslissing en je komt zodoende niet in actie.

Persoonlijkheid; kenmerkend is dat je vaak moeite hebt met nieuwe situaties, je houdt het liever bij het bekende en vertrouwde en kunt (licht) neurotisch zijn (iedereen heeft zijn neurotische trekken). Kenmerken zijn behoudend, ongedisciplineerd en paniekerig. Hiermee samen hangt soms een gevoel van onzekerheid over het eigen kunnen. Ook is er soms een slechter contact met de binnenwereld waardoor een overtuigend gevoel over wat belangrijk is ontbreekt.

Het grootste probleem met het maken van beslissingen is vaak de angst om het verkeerde te kiezen (misschien is het alternatief toch beter?) of de angst dat een beslissing geen positief resultaat zal hebben (kan ik het wel?).

Besluitvaardigheid; wat ik kan doen om makkelijker en beter beslissingen te nemen.

  1. Probeer voor jezelf te onderzoeken in welke gebieden jouw problemen met beslissingen nemen zich bevinden. Zo maak je een overzicht van de huidige situatie.
  2. Schrijf vervolgens op hoe je zou willen dat het in de toekomst zou zijn. Wat zou je willen weten, kunnen, kennen en zijn? Dit is een beeld van de gewenste situatie.
  3. Koppel hier vervolgens een doel aan. Je kunt hiervoor de SMART-methode gebruiken.
  4. Het zwaartepunt van deze competentie ligt bij het durven; wat levert het je op als je de keuze maakt, en wat als je het niet doet?

Besluitvaardigheid; TIPS

  1. Verbeter het contact met je binnenwereld, bijvoorbeeld door zelfreflectie, yoga, mindfulness of meditatie. Zo wordt je je bewuster van wie je bent en wat belangrijk voor jou is.
  2. Het niet maken van keuzes heeft vaak met een bepaalde angst te maken. Probeer eens voor jezelf te omschrijven wat je te verliezen hebt; relativeer. Zoals in de definitie van besluitvaardigheid als beschreven wordt, je hebt durf nodig om beslissingen te kunnen nemen.
  3. Vergroot je zelfvertrouwen door zoveel mogelijk dingen te doen die je leuk vindt, waar je enigszins goed in kunt zijn. Als je dat nog niet bent, ga het dan leren.
  4. Pas je verwachtingen aan, doemscenario’s komen nooit uit. Probeer realistische doelen voor jezelf te stellen, hak ze in stukken en plan de actie die je kunt nemen om je doel te bereiken.
  5. Ga na het maken van een beslissing eens na wat de gevolgen zijn geweest.

 

Voor meer informatie en tips over besluitvaardigheid en het nemen van beslissingen verwijs is je graag naar het artikel Keuzes maken.

wat-wil-ik-loopbaancoach

Wat wil ik?

Als je niet weet wat je wilt, dan is de eerste stap meer zelfkennis verzamelen. Want als je niet weet wat je zoekt, zal je het niet vinden. In dit artikel een stappenplan om over jezelf te weten te komen wat nodig is om de baan te vinden die bij je past.

Lees verder »
kansen-op-de-arbeidsmarkt

Waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt?

De kansen op de arbeidsmarkt zijn steeds aan verandering onderhevig. Hier volgt een kort overzicht van aan welke beroepen, in welke sectoren de grootste behoefte is. En juist waar de effecten van bijvoorbeeld de coronacrisis het hardst gevoeld worden.

Lees verder »
meer plezier in je werk

Plezier in je werk

Er zijn veel redenen om het niet naar je zin te hebben op je werk. Maar dus ook veel mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen. In dit artikel worden de belangrijkste ingrediënten besproken om meer plezier in je werk te krijgen.

Lees verder »