Kun en wil je in je huidige functie tot je pensioen doorwerken?

 

Vraag je jezelf wel eens af:

 • zijn er misschien alternatieven zijn die beter aansluiten bij mijn wensen en mogelijkheden?
 • kan ik mij baan fysiek en mentaal op een prettige manier kunt voortzetten tot mijn pensioen?
 • bestaat mijn baan nog wel over 5-10 jaar?
 • hoe kan ik aantrekkelijk en inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt?
 • welke stappen kan ik nemen om het roer om te gooien?
 • hoe kan ik als leidinggevende mijn 45+ werknemers helpen duurzaam inzetbaar te blijven?

De subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ geeft je de kans antwoord op deze vragen te krijgen. Tot eind 2019 kan je hier gratis gebruik van maken.

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Het Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers biedt de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaanadviseur, over je loopbaanvragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken. Het ontwikkeladviestraject heeft als doel je toe te rusten om tijdig een reëel beeld van het toekomstperspectief in je huidige werk te krijgen en meer regie over je toekomstige loopbaan te nemen.

 

Voor leidinggevenden

De rol van de leidinggevenden van de doelgroep is hierbij van groot belang. Daarom is het binnen de regeling tevens mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training Ontwikkeladvies voor leidinggevenden. De training voor leidinggevenden heeft als doel dat de leidinggevende beter toegerust is om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn.

Voor de werknemer

Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en je toekomstige loopbaanmogelijkheden. Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod komen zijn:

 

 • Een situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven.
 • Het Persoonsprofiel; hierin maken we inzichtelijk en overzichtelijk wat jouw belangrijkste competenties, motivatie en wensen (denk ook aan reistijd, aantal uren) zijn.
 • Toekomstoriëntatie; op basis van jouw persoonlijke profiel onderzoeken wat mogelijke richtingen zijn waarin je je loopbaan kunt vervolgen, dat kan je huidige werk zijn, maar ook wat anders.

 

Het ontwikkeladvies wordt afgesloten met het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. Hierin staat welke stappen je kunt nemen om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Tijdens persoonlijke begeleiding van in totaal minimaal vier uur, zullen je persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het Ontwikkeltraject zul je meer zicht hebben op wat de toekomst voor je brengt en hoe je hier zelf invloed op kan hebben. Tevens wordt in het ontwikkelplan beschreven waar je terecht kan om eventueel (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van jouw ontwikkelplan.

 

Voor de leidinggevenden

Kuylenburg Loopbaanadvies verzorgt voor een groepstraining (3 uur) met minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden. De vragen die centraal staan, zijn: hoe kan ik mijn medewerkers helpen om de regie over hun eigen loopbaan zelf op te pakken? En wat kan mijn organisatie bieden om hen op weg te helpen?

 

Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Bewustwording van het eigen belang van de leidinggevende en zijn organisatie bij het ondersteunen van de werknemer en deelname van werknemers aan een ontwikkeladviestraject.
 • De bedoeling en vorm van een Ontwikkeladvies aan werknemers. Welke onderdelen/onderwerpen komen daarin aan bod.
 • Welke mogelijkheden er voor de werknemer zijn voor een vervolgtraject (het uitvoeren van een Ontwikkelplan) en de manier waarop zij de werknemers kunnen informeren en faciliteren.
 • Kennis over algemene belemmeringen die werknemers kunnen hebben of ervaren en hoe hier mee om te gaan.
 • Inzicht in persoonlijke belemmeringen, die een eventueel vervolgtraject in de weg kan/kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.
 • Kennis over de ontwikkelingen binnen de branche/arbeidsmarkt.
 • Gesprekstechnieken en –vaardigheden.

Meedoen is eigenlijk heel eenvoudig. Neem contact op met Kuylenburg Loopbaanadvies om een afspraak in te plannen of de mogelijkheden te bespreken. Kuylenburg Loopbaanadvies neemt alle administratieve taken op zich, zoals de aanmelding van het traject en de facturatie. Kuylenburg Loopbaanadvies regelt dat jouw persoonlijke subsidie beschikbaar komt. De subsidie betekent dat je een gratis ontwikkeladvies (voor de werknemer of voor de leidinggevenden) krijgt. Je hoeft verder niets te doen om van het ontwikkeladvies gebruik te kunnen maken.

De subsidieregeling kan aangevraagd worden voor:

 • De werknemer; alle medewerkers van 45 jaar (bij aanvang traject) en ouder (ongeacht hun beroep) gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam.
 • Zelfstandigen/freelancers
 • De leidinggevende; Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot bovengenoemde werknemer.

Het individuele gesprekken voor het ontwikkeladviestraject kunnen plaatsvinden in Amsterdam of Haarlem. Daarnaast is het mogelijk om op afstand deel te nemen. Dat betekent dat we elkaar online ontmoeten via Skype.

De locatie voor de training voor de leidinggevenden stemmen we met elkaar af.

Jazeker, je moet natuurlijk wel zelf tijd vrij maken om de gesprekken of de training te kunnen bijwonen. De kosten voor het ontwikkeladvies en de training worden gedekt door de subsidie.

 

Om de subsidie aan te kunnen vragen is wel het volgende van belang:

Het Ontwikkelplan, de prestatieverklaring (training) Ontwikkeladvies en de toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens dienen na afronding door de deelnemer(s) getekend te worden.

 

Zo is het voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk dat de subsidie ook echt gebruikt is waar deze voor bedoeld was.

Ontwikkeldadvies 45+
Referenties
Veelgestelde vragen
Wat moet je doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies?

Je hoeft eigenlijk heel weinig te doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies. De belangrijkste stap is dat je zelf een loopbaanadviseur zoekt die jou een Ontwikkeladvies wil en mag geven. De aanvraag van de subsidie wordt door de loopbaanadviseur gedaan.

Moet ik mijn huidige werkgever van mijn deelname op de hoogte brengen?

Deelname aan het Ontwikkeladvies is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het Ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen u en de loopbaanadviseur. Uw werkgever wordt dus niet geïnformeerd over uw deelname en de resultaten van het Ontwikkeladvies. U mag zelf weten of u dit later met uw leidinggevende bespreekt of niet.

Wie komt in aanmerking voor een ontwikkeladvies?

De subsidieregeling is gewijzigd, waardoor nu alle medewerkers van 45 jaar en ouder (ongeacht hun beroep) in aanmerking kunnen komen voor deze regeling. Voorwaarde is wel dat deze gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam zijn.

Daarnaast is er een subsidie beschikbaar voor leidinggevenden. Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot bovengenoemde werknemer.

Ik ben al werkloos, kan ik dan ook een Ontwikkeladvies krijgen?

Nee. De subsidieregeling heeft nadrukkelijk een preventief karakter en is gericht op bewustwording van niet acuut met ontslag bedreigde, actief werkenden. De regeling is niet bedoeld voor werkzoekenden die al werkloos zijn. Zij kunnen een beroep doen op de voor deze doelgroep al bestaande middelen, zoals reïntegratie-instrumenten in het kader van de sociale verzekeringswetten of de Participatiewet.

Tot wanneer kan ik gebruik maken van de subsidie?

In de gewijzigde subsidieregeling is bepaald dat voor het ontwikkeladviestraject in totaal 15 miljoen euro beschikbaar is. Daarvan is tot eind 2019 12,5 miljoen euro beschikbaar voor alle beroepsgroepen.

Klaar om te starten?

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Laat je gegevens achter en ik kom bij je terug.

René Kuylenburg

Sinds 2009 help ik de ander antwoorden te vinden op hun loopbaanvragen. Het ontwikkeladvies kun je gebruiken als een soort APK-keuring. Samen kijken we wat nog past, wat niet meer, en wat de prettigste manier is om je werkende toekomst vorm te geven.